9. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V uplynulém týdnu se srážky na našem území téměř nevyskytovaly.

SRÁŽKY
Za týden od 28. 2. do 6. 3. 2022 spadlo na celém území 0,5 mm srážek (Čechy 0,4 mm, Morava 1 mm), což odpovídá 6 procentům normálu pro toto období (Čechy 4 % N, Morava 11 % N).

TENDENCE
Hladiny sledovaných vodních toků byly v průběhu uplynulého týdne převážně na pozvolném poklesu nebo byly setrvalé. Celkové rozdíly hladin se pohybovaly většinou od -15 do 0 cm, nejvýraznější týdenní poklesy (-80 až -30 cm) byly zaznamenány na Orlici, Ohři, středním a dolním Labi a Moravě.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými březnovými normály byly týdenní průtoky podprůměrné, nejčastěji mezi 20 až 70 % Qm. Relativně větších, avšak stále podprůměrných průtoků, dosahovaly některé toky odvodňující severní pohraniční hory. Vodnosti na úrovni hydrologického sucha se v uplynulém týdnu téměř nevyskytovaly.

SNÍH
Sněhová pokrývka se na horách oproti minulému týdnu mírně zvýšila nebo zůstala podobná. Na Šumavě, v Krkonoších a v Jizerských horách leželo k pondělnímu ránu (7. 3.) 40 až 190 cm sněhu (nejvíce na Černé hoře v Krkonoších 182 cm a na Lysé hoře v Krkonoších 192 cm a 649 mm vodní hodnoty). V Jeseníkách 35 až 140 cm, v Beskydech 30 až 95 cm, v Orlických horách 25 až 110 cm a v Krušných horách 30 až 75 cm. V nižších a středních polohách se sníh téměř nevyskytuje. Na vrcholcích Českomoravské vrchoviny leží 0 až 10 cm sněhu.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 9. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Lužické Nisy a Smědé byla hladina silně nadnormální, v povodí Stěnavy mírně nadnormální. V povodí Lužnice, střední Vltavy, horní Berounky, Odry a Bečvy byla zaznamenána mírně podnormální hladina a v povodí horní Vltavy, Labe od Vltavy po Ohři, Olše a Ostravice a dolní Moravy byla hladina silně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme setrvalé stavy nebo velmi pozvolné poklesy hladin většiny vodních toků na našem území. V následujícím období lze celkově očekávat setrvalý stav, místy mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

[Adam Šťastný]