8. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
v první polovině minulého týdne se srážky vyskytovaly jen během úterý na severu a východě našeho území. Během pátku a víkendu srážky zasáhly postupně celou republiku.

SRÁŽKY
V průměru za minulý týden spadlo 7 mm srážek, což odpovídá 82 % normálu pro toto období.

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly na poklesu, případně kolísaly, s celkovými rozdíly hladin nejčastěji od -25 do +5 cm. K největším poklesům (-50 až -80 cm) docházelo na tocích odvodňujících horské a podhorské oblasti, které byly rozvodněné z předchozího týdne (povodí horního Labe, Orlice, Jizery, Otavy, horní Sázavy, Bečvy, Svratky a Odry). Na Jizeře v Železném Brodě překročila hladina v první polovině týdne v důsledku výrazného oteplení a odtávání sněhu opětovně krátkodobě 1. SPA.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými únorovými průměry byly průtoky většinou průměrné až nadprůměrné, nejčastěji od 85 do 280 % Qm. Profily s vodnostmi na úrovni hydrologického sucha se v uplynulém týdnu na tocích nadále nevyskytovaly.

SNÍH
Sníh na horách padal nejčastěji od pátečního večera, nebo noci na sobotu až do nedělního odpoledne. Největší nárůst sněhu, 40 cm, byl naměřen na hřebenové stanici Rozmezí v Jizerských horách. Nejčastěji na horách připadlo mezi 15 a 30 cm sněhu (v závětří Jeseníků a v Beskydech sněžilo výrazně méně).

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 8. týdnu na území ČR celkově normální. Silně nadnormální hladina byla zaznamenána v povodí horní Vltavy, horní a dolní Sázavy. V oblasti soutoku Moravy a Dyje byla zaznamenána silně podnormální hladina.

ZÁVĚR
V následujících dnech se nebudou zásoby vody ve sněhu na horách příliš měnit. K pozvolnému odtávání sněhu bude docházet především v nižších a postupně i středních polohách. V závěru týdne se pravděpodobně od severozápadu od vyšších poloh objeví sněhové přeháňky, občasné sněžení, nebo přechodně i mrznoucí srážky. Hladiny vodních toků budou převážně setrvalé nebo budou slabě kolísat.

[Adam Šťastný]