8. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden byl srážkově podprůměrný. Jen na samém počátku týdne, v noci z neděle na pondělí, se vyskytovaly v horských oblastech na severu a severovýchodě Čech vydatné srážky, které v kombinaci s oblevou vedly k vzestupům vodních hladin až ke stupňům povodňové aktivity.

SRÁŽKY
Za týden od 21. 2. do 27. 2. 2022 spadlo na celém území 5 mm srážek (Čechy 6 mm, Morava 4 mm), což odpovídá 59 procentům normálu pro toto období (Čechy 65 % N, Morava 47 % N).

TENDENCE
K výrazným vzestupům vodních hladin došlo již na počátku týdne vlivem oteplení a srážek zejména na tocích odvodňujících horské oblasti na severovýchodě republiky (v povodí horního Labe, Jizery, Metuje, Úpy, Divoké Orlice a Lužické Nisy). Na řadě profilů byly během pondělí a noci na úterý dosaženy 1. SPA. V následujícím období až do konce týdne již toky postupně klesaly nebo byly setrvalé. Celkové rozdíly hladin se pohybovaly většinou od -25 do -1 cm, nejvýraznější týdenní poklesy byly zaznamenány na dolních úsecích Labe, Jizery, Orlice, Ohře a Moravy (-60 až -85 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými únorovými průměry se celkové týdenní průtoky pohybovaly v širokém rozmezí hodnot, nejčastěji od 55 do 210 % Qm. Obecně více vodné byly toky v horských oblastech, kde dosahovaly průtoky až 3,5násobku průměru. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu nezměnila, i nadále se na sledovaných tocích sucho téměř nevyskytovalo.

SNÍH
Sněhová pokrývka se na horách oproti minulému týdnu mírně zvýšila nebo zůstala podobná. Na Šumavě leželo k pondělnímu ránu (28. 2.) 60 až 180 cm sněhu, v Krkonoších téměř 200 cm (na Lysé hoře v Krkonoších 198 cm a 642 mm). V Jeseníkách 35 až 135 cm, v Beskydech 25 až 90 cm, v Orlických horách 30 až 110 cm a v Krušných horách 30 až 85 cm. V nižších a středních polohách se sníh téměř nevyskytuje. Na vrcholcích Českomoravské vrchoviny leží 0 až 8 cm sněhu.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 8. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Lužické Nisy a Smědé byla hladina mimořádně nadnormální, v povodí horní Ohře a Stěnavy silně nadnormální a v povodí horního Labe, Jizery, Ploučnice a horní Moravy mírně nadnormální. V povodí horní Vltavy, Labe od Vltavy po Ohři a Bečvy byla zaznamenána mírně podnormální hladina a v povodí dolní Moravy byla hladina silně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme setrvalé stavy nebo pozvolné poklesy hladin většiny vodních toků na našem území. V následujícím období lze celkově očekávat stagnaci, místy mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.


[Kristýna Krejčová]