8. týden

SRÁŽKY

SRÁŽKY
Za minulý týden spadlo na celém území 3 mm srážek, což odpovídá 38 procentům normálu pro toto období. Srážky se v průběhu uplynulého týdne téměř nevyskytovaly, pouze v pátek vypadávalo na většině území 2 až 10 mm, na hřebenech hor byly srážky sněhové.

SNÍH
Celkově se zásoby vody ve sněhu k pondělnímu ránu (1. 3.) opět snížily, sníh zůstal většinou jen ve vyšších oblastech. V nižších a středních polohách se sníh již téměř nevyskytuje.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných toků byly v průběhu týdne většinou setrvalé nebo rozkolísané. V porovnání s dlouhodobými únorovými průměry byly průtoky převážně nadprůměrné, nejvíce vodné byly toky v povodí Odry a Bečvy. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti minulému týdnu nezměnila, hodnoty průtoků odpovídající úrovni pro hydrologické sucho se na sledovaných vodních tocích téměř nevyskytovaly.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem zlepšil až na celkově silně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně rostla. Na celém území ČR je stav hladiny v mělkých vrtech normální až mimořádně nadnormální.

ZÁVĚR
V následujícím období očekáváme setrvalé stavy nebo slabé poklesy většiny vodních hladin. V závislosti na denním chodu teplot a odtávání sněhové pokrývky budou v horských a podhorských oblastech hladiny toků kolísat. U podzemních vod lze očekávat setrvalý stav až mírný vzestup hladiny podzemní vody v mělkých vrtech a zvětšování vydatnosti pramenů.

[Štěpánková]