7. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden byl srážkově nadprůměrný. Vydatné srážky se vyskytovaly na celém území Česka zejména ve středu a pak také v neděli, nejvíce napršelo na horách na severu a severovýchodě Čech, což vedlo k vzestupům hladin vodních toků až na stupně povodňové aktivity.

SRÁŽKY
Za týden od 14. 2. do 20. 2. 2022 spadlo na celém území 13 mm srážek (Čechy 16 mm, Morava 8 mm), což odpovídá 157 procentům normálu pro toto období (Čechy 182 % N, Morava 108 % N).

TENDENCE
V důsledku tání sněhové pokrývky v kombinaci s intenzivními srážkami a silným větrem v druhé polovině týdne docházelo na tocích k výrazným vzestupům hladin. Ve čtvrtek 17. 2. byl překročen 3. SPA na Stěnavě v profilu Meziměstí a Otovice a na Labi v profilech Vestřev, Les Království a Brod. Na řadě profilů v oblasti byl dosažen 1. a 2. SPA. Převážně opět na severovýchodě Čech poté hladiny stoupaly v úplném závěru týdne v noci na pondělí 21. 2., kdy bylo na řadě profilů dosaženo 1. SPA. Průměrné rozdíly hladin se většinou pohybovaly od -3 do +30 cm, místy v povodí horního Labe, Jizery a Ohře byly vzestupy i větší (+30 až +70 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými únorovými průměry se průtoky pohybovaly v širokém rozmezí hodnot, nejčastěji od 60 do 250 % průměru, více vodné (až 4násobek průměru) byly některé toky v povodí horního Labe a Jizery. Hydrologické sucho se na tocích stále téměř nevyskytuje. Nejméně vodné jsou některé přítoky středního Labe, dolní Vltavy a Dyje.

SNÍH
Sněhová pokrývka se oproti minulému týdnu mírně snížila, pouze v Krkonoších se díky víkendovým srážkám mírně zvýšila nebo byla stejná. Na Šumavě a v Krkonoších leželo k pondělnímu ránu (21. 2.) 60 až 172 cm sněhu (nejvíce na Černé hoře v Krkonoších 172 cm). V Beskydech a Jeseníkách 35 až 95 cm, v Orlických horách 25 až 90 cm a v Krušných horách 30 až 85 cm. Na vrcholcích Českomoravské vrchoviny leží 0 až 15 cm sněhu.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 7. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Stěnavy byla hladina silně nadnormální, v povodí Orlice, Lužické Nisy a Smědé, Svratky a Svitavy mírně nadnormální. V povodí dolní Moravy byla zaznamenána mírně podnormální hladina a v povodí Labe od Vltavy po Ohři byla hladina silně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Na počátku týdne budou hladiny rozvodněných toků z předchozích srážek postupně klesat. V průběhu celého týdne budou hladiny toků převážně setrvalé nebo budou mírně kolísat vlivem srážek. V následujícím období lze celkově očekávat stagnaci, místy mírný vzestup hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.


[Eva Šádková]