7. týden

V úvodu minulého týdne bylo velmi teplo a problémy způsobil především velmi silný nárazový vítr. Během týdne se ochlazovalo, vyskytovaly se přeháňky, které byly postupně smíšené nebo sněhové i v nižších polohách. Na víkend se ale znovu oteplilo.

V úvodu minulého týdne bylo velmi teplo a problémy způsobil především velmi silný nárazový vítr. Během týdne se ochlazovalo, vyskytovaly se přeháňky, které byly postupně smíšené nebo sněhové i v nižších polohách. Na víkend se ale znovu oteplilo.

Srážky
V týdnu od 10. 2. do 16. 2. spadlo na území České republiky průměrně 12 mm srážek. Nejčastěji bylo naměřeno od 5 do 20 mm, ale na jihozápadě území a na severních horách i více. Pro toto období se jedná o průměrné až mírně nadprůměrné množství srážek.

Zásoby vody ve sněhu
V úvodu minulého týdne sníh na horách mírně odtával, poté až do víkendu sněhové zásoby přibývaly a o víkendu dorazila další obleva. V závěru týdne na horách leželo nejčastěji 15 až 50 cm a na hřebenech hor (s výjimkou Krušných a Orlických hor) 50 až 130 cm s vodní hodnotou 150 až 500 mm. Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 17. 2. 2020 činí cca 0,292 mld. m3, což představuje v průměru cca 3,7 mm (3,7 litru na jeden metr čtvereční).

Průtoky a tendence
V úvodu minulého týdne byly rozkolísané zejména horské a podhorské toky. V průběhu týdne už byly hladiny vodních toků většinou setrvalé nebo na pozvolném poklesu. Průtoky byly na horských a podhorských tocích průměrné až nadprůměrné, ale průtoky na tocích v nižších polohách zůstávaly průměrné až podprůměrné.

Půdní vláha
Deficit půdní vláhy přetrvává zejména v nižších a středních polohách v Čechách a místy také ve Slezsku. Díky srážkám v posledních dvou týdnech se však zmenšil. Půdní sucho přetrvává na necelých 10 % našeho území.

Podzemní vody
Stav podzemních vod se v posledních týdnech díky srážkám a tání sněhu na horách zlepšil. Na konci minulého týdne byly hladiny podzemních vod normální až mírně podnormální. V některých regionech v Čechách a na jižní Moravě ale zůstávají podzemní vody i nadále silně až mimořádně podnormální.

[ZÁVĚR - Výhled]
V průběhu následujících dní se budou díky občasným sněhovým srážkám ve vyšších polohách postupně zvyšovat zásoby vody ve sněhu na horách. V závěru týdne ale opět očekáváme oblevu. Nasycenost půdy v nižších polohách se příliš měnit nebude, podobně jako hladiny podzemních vod.