7. týden

V posledních dnech převládalo slunečné a většinou velmi teplé počasí. Srážky se nevyskytovaly.

V posledních dnech převládalo slunečné a většinou velmi teplé počasí. Srážky se nevyskytovaly.
Sníh odtával zejména ve středních polohách. Na horách se zásoba vody ve sněhu snížila jen nepatrně.
Oproti předchozímu týdnu je sněhových zásob o 20 % méně.
Podle posledního měření se na našem území vyskytují 2 miliardy metrů krychlových vody ve formě sněhu. To je v průměru téměř 30 litrů na každý metr čtvereční.
Nasycení půdy se v posledním týdnu příliš nezměnilo. Ve středních a vyšších polohách se do půdy dostávala potřebná voda z odtávajícího sněhu. Menší nasycenost půdy přetrvává v nižších polohách v Čechách a na střední a jižní Moravě.
Množství vody v řekách většinou odpovídá dlouhodobému průměru pro současné období. Některé řeky odvodňující oblasti s odtávajícím sněhem jsou odtokově nadprůměrné.
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem opět mírně zlepšil. Nadále však zůstávají oblasti, kde jsou podzemní vody na silně podnormální úrovni. Mezi ty patří zejména Polabí, Poohří, Česká tabule nebo jihovýchodní Morava.
V následujícím období nás čeká proměnlivější počasí.
Ve čtvrtek a v pátek se dočkáme občasného deště. V nejvyšších polohách se objeví i sněžení.
Na víkend se opět vyjasní a rána budou mrazivá. Odtávání sněhu tak bude zvolna pokračovat i ve vyšších polohách.