6. týden

Dobrý den, vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

Dobrý den, vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.
Během uplynulého týdne se vyskytovaly srážky, které způsobily výrazné odtokové události na začátku a na konci týdne, a to zejména na tocích odvodňujících severní pohoří ČR.

SRÁŽKY
Celkově spadlo za týden od 5. 2. do 11. 2. 2024 na celém území 17 mm srážek (Čechy 21mm, Morava 8 mm), což odpovídá 186 % normálu pro toto období (Čechy 220 % N, Morava 107 % N).

TENDENCE a SPA
Hladiny sledovaných toků byly v průběhu týdne převážně rozkolísané nebo na přechodných vzestupech. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -10 do +150 cm.
Z počátku týdne byly překročeny 1. a 2. SPA na tocích odvodňujících Jizerské hory a Krkonoše, 3. SPA byl dosažen 5. 2. na Jizeře v Jablonci nad Jizerou a na Labi v profilech
Vestřev, Les Království a Stanovice. Vlivem dotoku docházelo k vzestupům také na dolních tocích. Na konci týdne došlo opět k výrazným přechodným vzestupům s dosažením 1. a 2. SPA.
3. SPA byl překročen 11. 2. na Labi v profilu Vestřev. Vlivem dotoku stoupala hladina dolního Labe také s překročením 1. SPA. Vzestupy s dosažením 1. SPA byly patrné i na tocích
v povodí horní Moravy a horní Otavy.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými únorovými průměry byly průtoky nadprůměrné až výrazně nadprůměrné. Nejčastěji se pohybovaly v rozmezí od 100 do 700 % QII, ojediněle se vyskytovaly i vyšší hodnoty.
Toky s indikací hydrologického sucha se nevyskytovaly.

SNÍH
Zásoby vody ve sněhové pokrývce na území ČR se k 12. 2. 2024 snížily a činí cca 0,284 mld. m3, což představuje v průměru cca 3,6 mm (3,6 litrů na jeden metr čtvereční).

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 6. týdnu na území ČR celkově mimořádně nadnormální.

VÝHLED
V následujících dnech budou hladiny toků zasažených srážkami převážně na poklesech. Vlivem dotoku bude ještě stoupat hladina středního a dolního Labe, kde budou přetrvávat 1. SPA, ojediněle i 2. SPA.
Na ostatních tocích očekáváme setrvalé nebo rozkolísané stavy hladin.