52. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Na prosinec výrazně teplé počasí vydrželo celý poslední týden roku 2022 a pokračovalo i na Nový rok. Srážky se na našem území v různé intenzitě objevovaly po většinu týdne.

SRÁŽKY
Celkově za týden od 26. 12. 2022 do 1. 1. 2023 napršelo 6 mm (Čechy 8 mm, Morava 3 mm), což odpovídá 54 procentům normálu pro toto období (Čechy 69 % N, Morava 26 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny toků byly v důsledku srážek a pokračujícího intenzivního odtávání sněhové pokrývky z horských oblastí v první polovině týdne rozkolísané, v druhé polovině týdne převažovala na tocích již zvolna klesající tendence. Rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -45 do 0 cm, na dolním toku Orlice, Jizery či Moravy činily týdenní poklesy až -130 cm.

PRŮTOKY A VODNOSTI
Průtoky byly v porovnání s dlouhodobými prosincovými průměry většinou průměrné až výrazně nadprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 75 % do 2,5násobku dlouhodobého průměru. Vodnosti na úrovni hydrologického sucha se v uplynulém týdnu na tocích nevyskytovaly.

SNÍH
Celkově oproti minulému týdnu sněhu znovu významně ubylo. V pondělí ráno (2. 1.) ležela sněhová pokrývka jen na hřebenech našich nejvyšších hor (Krkonoše, Jeseníky, Beskydy, Šumava) a převážně je až na výjimky nesouvislá, maximální výška byla 25 cm v Krkonoších. V Jizerských a Orlických horách leží sníh už jen místy na severních zastíněných svazích.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 52. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. V povodí Vltavy a Odry byla většinou dosažena silně nadnormální hladina. Mírně podnormální hladina byla zaznamenána v povodí dolní Ohře, Stěnavy a oblasti soutoku Moravy a Dyje.

ZÁVĚR
Od středečního večera a ve čtvrtek budou hladiny toků vzhledem k očekávaným srážkám mírně kolísat. Na horách očekáváme srážky na návětří i vydatnější a trvalejší, hladiny toků odvodňující horské oblasti budou na vzestupu. Na hřebenech severovýchodních hor budou srážky střídavě sněhové a dešťové.

[Eva Šádková]