52. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Během uplynulého týdne bylo převážně oblačno až zataženo. Během týdne se postupně velmi oteplilo. Z počátečních denních teplot od -2 do 2 °C se ke konci týdne zvýšily místy až k +15 °C. Podobně i noční teploty se zvýšily z počátečních -2 až -6 °C až na 10 až 6 °C.

SRÁŽKY
Za týden od 27. 12. 2021 do 2. 1. 2022 spadlo na celém území v průměru 49 mm srážek (Čechy 55 mm, Morava 38 mm), což odpovídá 133 procentům normálu pro toto období (Čechy 138 % N, Morava 121 % N).

TENDENCE
HHladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne kolísaly s celkově vzestupnou tendencí. K vzestupům docházelo především na tocích v pohraničních horských oblastech vlivem tání sněhové pokrývky a dešťových srážek. Nejvýraznější vzestupy byly zaznamenány v druhé polovině týdne v povodí horní Jizery, kde místy došlo k překročení 1. SPA, na Jizeře v profilu Jablonec nad Jizerou došlo krátkodobě i k překročení 2. SPA.

PRUTOKY
VV porovnání s dlouhodobými lednovými průměry se průtoky pohybovaly v širokém rozmezí nejčastěji od 45 do 300 % Qm, u rozvodněných toků místy až 8 násobku Qm. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu zlepšila.

SNIH
CCelkově v průběhu uplynulého týdne sněhová pokrývka ubyla.
PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 52. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Svratky a Svitavy byla hladina silně nadnormální. V povodí Labe od Vltavy po Ohři a Stěnavy byla hladina silně podnormální a v povodí Ploučnice mírně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Hladiny toků budou rozkolísané. Vzestupy očekáváme vlivem srážek zejména na tocích odvodňujících Šumavu, kde bude v úterý a v noci na středu docházet i k překročení 3. SPA. Hladiny se budou postupně zvedat na tocích odvodňujících Jizerské, Orlické hory, Krkonoše a Jeseníky. Od středy se začne ochlazovat a situace se začne uklidňovat. V následujícím období lze celkově očekávat mírný vzestup stavu podzemní vody v mělkém oběhu.

[Martina Kimlová]