52. týden

V první polovině minulého týdne převažovalo teplé a deštivé počasí. Až v průběhu Štědrého dne začala od západu přecházet studená fronta, za kterou se ochladilo a na horách začalo sněžit.

V první polovině minulého týdne převažovalo teplé a deštivé počasí. Až v průběhu Štědrého dne začala od západu přecházet studená fronta, za kterou se ochladilo a na horách začalo sněžit.

SRÁŹKY
V týdnu od 21. do 27. bylo naměřeno v průměru na našem území 16 mm srážek, což je mírně nadnormální množství pro toto období. Nejvíce srážek bylo naměřeno v horských oblastech, na Šumavě, v Krušných a Jizerských horách a v Krkonoších i nad 40 mm.

PRŮTOKY
Hladiny vodních toků byly v první polovině týdne rozkolísané, později i na vzestupech, zejména u horských a podhorských toků. V závěru týdne po ochlazení začaly hladiny vodních toků opět klesat. Průtoky jsou v západní polovině území většinou podprůměrné až průměrné a ve východní polovině území naopak průměrné nebo nadprůměrné.
Z hlediska hydrologického sucha se situace zlepšila, toky, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, se téměř nevyskytují.

SNÍH
K pondělnímu ránu leželo nejvíce sněhu na Šumavě (10 až 25 cm) a v Krkonoších (5 až 15 cm), na ostatních horách většinou od několika cm do 10 cm sněhu. V nižších a středních polohách sníh většinou neleží. Jedná se tak o podprůměrné množství sněhu pro toto období.

PŮDNÍ VLÁHA
V průběhu týdne se vlhkost půdy na většině území zvětšila. Půdní sucho nadále přetrvává v západní polovině Čech a v Podkrkonoší. Na ostatním území je nasycení půdy stále normální až nadnormální.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zlepšil. Zejména v severozápadní polovině území ale zůstává stále podnormální, na ostatním území je stále většinou normální až nadnormální.


ZÁVĚR
V následujících dnech srážková činnost ustane a budou se vyskytovat spíše jen ojedinělé přeháňky. Srážek může přibývat opět až během víkendu. Nasycení půdy ani hladiny podzemních vod se příliš měnit nebudou, hladiny vodních toků budou zpočátku ještě zejména na východě území rozkolísané, ale později na poklesu.

[Martin Pecha]