51. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Během týdne bylo proměnlivé počasí. Srážky vypadávaly hned na začátku týdne, a to zejména na severovýchodě ČR. Další srážky se vyskytly ve čtvrtek, v noci na pátek pršelo téměř na celém území, během noci na sobotu a v sobotu pak srážky, většinou ve formě sněhu, vypadávaly na jihozápadě ČR.

SRÁŽKY
Za týden od 20. 12. do 26. 12. 2021 spadlo na celém území v průměru 9 mm srážek (Čechy 9 mm, Morava 7 mm), což odpovídá 82 procentům normálu pro toto období (Čechy 83 % N, Morava 81 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo jen slabě kolísaly, k mírným vzestupům docházelo v druhé polovině týdne vlivem odtávání sněhové pokrývky a dešťových srážek. Celkové rozdíly hladin se pohybovaly nejčastěji od -5 do +13 cm.

PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými prosincovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné nebo průměrné, nejčastěji v rozmezí od 35 do 110 % Qm. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu nijak výrazně nezměnila.

SNIH
Celkově v průběhu uplynulého týdne sněhová pokrývka mírně přibyla.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 51. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Svratky a Svitavy byla hladina silně nadnormální. V povodí Labe od Vltavy po Ohři, Ploučnice a Stěnavy byla hladina silně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Hladiny toků budou zpočátku setrvalé, od úterý (28. 12.) může docházet k výraznějšímu kolísání nebo mírným vzestupům hladin v závislosti na odtávání sněhové pokrývky a skupenství předpovídaných srážek. V následujícím období lze celkově očekávat mírný vzestup stavu podzemní vody v mělkém oběhu.

[Barbora Štěpánková]