51. týden

V průběhu minulého týdne se slabé srážky vyskytly v úterý a ve středu v oblasti jižní Vysočiny, další slabé srážky do úhrnu max. 5 mm/24 hod. se vyskytly v sobotu a v neděli, a to opět v oblasti jižní Vysočiny a v povodí Dyje a dolní Moravy. Nový sníh se objevil sporadicky, např. v sobotu zaznamenala stanice Kostelní Myslová 2 cm nového sněhu.

V průběhu minulého týdne se slabé srážky vyskytly v úterý a ve středu v oblasti jižní Vysočiny, další slabé srážky do úhrnu max. 5 mm/24 hod. se vyskytly v sobotu a v neděli, a to opět v oblasti jižní Vysočiny a v povodí Dyje a dolní Moravy. Nový sníh se objevil sporadicky, např. v sobotu zaznamenala stanice Kostelní Myslová 2 cm nového sněhu.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných vodních toků byly v průběhu týdne většinou setrvalé, převážně s klesající tendencí. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti minulému týdnu slabě zhoršila. Nejvíce hlásných profilů se suchem se nachází i nadále na severozápadě Čech.

PŮDNÍ VLÁHA
V průběhu týdne se vlhkost půdy slabě snížila, zejména v Čechách. Půdní sucho nadále přetrvává na západě a jihozápadě Čech a v Podkrkonoší. Na ostatním území je nasycení půdy stále mírně až silně nadnormální.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, nejvíce na severu a západě Čech. Celkově byl ale normální.


ZÁVĚR
V průběhu týdne očekáváme v závislosti na předpovídaných srážkách kolísání nebo mírné vzestupy hladin zejména menších vodních toků na většině území, přičemž ve druhé polovině týdne bude ve vyšších polohách déšť přecházet ve sněžení. Půdní vlhkost se v první polovině týdne bude zvyšovat, v druhé polovině týdne se nebude nijak zvlášť měnit. V následujícím období lze v celkovém průměru očekávat mírný pokles stavu podzemních vod.

[Barbora Štěpánková]