50. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Srážky byly v průběhu uplynulého týdne spíše ojedinělé. Ve větší míře se vyskytovaly na konci týdne a to většinou na severu a severovýchodě ČR, kde spadlo 5 až 10 mm, na hřebenech hor se jednalo o srážky sněhové.

SRÁŽKY
Za týden od 13. 12. do 19. 12. 2021 spadlo na celém území v průměru 3 mm srážek (Čechy 3 mm, Morava 3 mm), což odpovídá 26 procentům normálu pro toto období (Čechy 23 % N, Morava 32 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly slabě až mírně rozkolísané s převažující tendencí mírného vzestupu. Rozdíly hladin se pohybovaly nejčastěji od 0 do +12 cm.

PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými prosincovými průměry byly průtoky většinou podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 35 do 90 % Qm. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve většině povodí zlepšila. Necelých 5 % z celkového počtu hlásných profilů se nacházelo pod hranicí sucha.

SNIH
Celkově v průběhu uplynulého týdne sněhová pokrývka ubyla, v nižších a středních polohách odtála, ve vyšších polohách se snížila nebo zůstala podobná. Nový sníh připadl pouze v oblasti Beskyd, což je jediná oblast, kde sněhová přikrývka slabě přibyla.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 50. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Svratky a Svitavy byla hladina silně nadnormální. V povodí Orlice, Labe od Vltavy po Ohři a Lužické Nisy a Smědé byla hladina mírně podnormální a v povodí Ploučnice a Stěnavy silně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
V následujících dvou dnech budou hladiny toků setrvalé nebo mírně rozkolísané, v závěru týdne, během vánočních svátků, očekáváme výraznější kolísání nebo mírné vzestupy hladin v závislosti na srážkách a odtávání sněhové pokrývky vlivem oteplení. Z hlediska hladiny podzemní vody v mělkém oběhu lze celkově očekávat převážně setrvalý stav, místy mírný pokles.

[Kristýna Krejčová]