50. týden

V průběhu minulého týdne se slabé srážky vyskytly v úterý a ve středu v jihozápadní polovině ČR, ve čtvrtek pršelo převážně na Moravě a ve Slezsku. Nový sníh připadl na horách v závěru týdne, většinou ale napadlo jen 1 – 3 cm.

V průběhu minulého týdne se slabé srážky vyskytly v úterý a ve středu v jihozápadní polovině ČR, ve čtvrtek pršelo převážně na Moravě a ve Slezsku. Nový sníh připadl na horách v závěru týdne, většinou ale napadlo jen 1 – 3 cm.

SRÁŽKY
V minulém týdnu spadlo na celém území 3 mm srážek, což odpovídá 27 procentům normálu pro toto období.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných vodních toků byly v průběhu týdne většinou setrvalé nebo slabě kolísaly, převážně s klesající tendencí. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti minulému týdnu téměř nezměnila. Nejvíce hlásných profilů se suchem se nachází na severozápadě Čech.

METEOROLOGICKÉ SUCHO
I přes méně srážek v posledních týdnech, než je pro toto období normální, se na celém našem území meteorologické sucho nevyskytuje.

PŮDNÍ VLÁHA
Deficit půdní vláhy přetrvává i nadále na západě a jihozápadě Čech a v Podkrkonoší. Naopak na ostatním území je nasycení půdy většinou stále mírně až silně nadnormální.

AGRONOMICKÉ SUCHO
Silné a mírné agronomické sucho se aktuálně vyskytuje nejvíce v západních, jihozápadních a severních Čechách a také na několika lokalitách na severu a východě Moravy. Na většině území je množství vláhy v půdě stále mírně až mimořádně nadnormální.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, ale celkově byl normální. Jen na severu na západě Čech přetrvávají podnormální stavy i nadále.


ZÁVĚR
Během následujícího týdne očekáváme i nadále většinou setrvalé stavy nebo jen slabé kolísání hladin vodních toků. Půdní vlhkost zůstane v průběhu týdne téměř beze změny. U podzemních vod očekáváme mírný pokles hladiny v mělkých vrtech.

[Barbora Štěpánková]