5. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Srážky se vyskytovaly v průběhu celého týdne, nejvíce na horách na severu, severovýchodě a jihozápadě ČR, kde zejména v závěru týdne připadlo značné množství nového sněhu. Srážky ve středních a nižších oblastech byly dešťové nebo smíšené. Celkově byl uplynulý týden, zejména v Čechách, srážkově nadprůměrný.


SRÁŽKY
Za týden od 31. 1. do 6. 2. 2022 spadlo na celém území 16 mm srážek (Čechy 21 mm, Morava 8 mm), což odpovídá 242 procentům normálu pro toto období (Čechy 283 % N, Morava 143 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo slabě kolísaly s celkovými rozdíly hladin většinou od -3 do +4 cm. Během víkendu slabě stoupaly toky v povodí Mandavy a Lužické Nisy v české části povodí Odry (+10 až +25 cm). Výraznější týdenní poklesy byly zaznamenány v povodí horní Ohře (-18 až -7 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými únorovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 40 do 140 % průměru, ojediněle se vyskytovaly i vyšší hodnoty. Slabě se snížil počet profilů s hodnotou nižší než 25% průměru, nejvíce se jich nadále vyskytuje v povodí Moravy a Dyje.
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozím týdnu u moravských povodí mírně zlepšila, v povodí Labe a Vltavy mírně zhoršila nebo zůstala stejná.SNÍH
Sněhová pokrývka se oproti minulému týdnu, zejména v závěru období, téměř ve všech polohách zvýšila. V této sezóně jsme naměřili zatím největší zásoby vody ve sněhu. Na Šumavě a v Krkonoších leželo k pondělnímu ránu (7. 2.) 40 až 140 cm sněhu (v Krkonoších téměř 160 cm). V Jeseníkách, Beskydech a Orlických horách 35 až 130 cm, v Krušných horách 30 až 90 cm. Na Českomoravské vrchovině leží 5 až 30 cm sněhu.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 5. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Svratky a Svitavy byla hladina silně nadnormální. V povodí Otavy a dolní Berounky byla hladina mírně nadnormální. V povodí Labe od Vltavy po Ohři byla hladina mírně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Hladiny vodních toků budou v průběhu týdne převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané v závislosti na skupenství očekávaných srážek, v podhorských oblastech budou menší řeky dotovány vodou z tajícího sněhu.
U podzemních vod očekáváme stagnaci, místy mírný pokles hladin.


[Martina Kimlová]