5. týden

SRÁŽKY

SRÁŽKY
Za týden od 1. 2. 2021 do 7. 2. 2021 spadlo na celém území 24 mm srážek (Čechy 27 mm, Morava 19 mm), což odpovídá 261 procentům normálu pro toto období (Čechy 269 % N, Morava 242 % N). Srážky se vyskytovaly téměř v průběhu celého týdne, až do čtvrtka byly převážně dešťové a významně přispěly k tání sněhové pokrývky ve středních a částečně i vyšších polohách.

SNÍH
K pondělnímu ránu (8. 2.) se zásoby vody ve sněhu zvýšily ve všech polohách. Kromě jihu Moravy leží sníh téměř na celém území ČR. Nejvíce sněhu připadlo v neděli a v noci na pondělí, kdy na celém území, kromě jižní Moravy spadlo 3 až 10 cm, na horách na severu až 17 cm nového sněhu.

PRŮTOKY
Hladiny vodních toků byly začátkem týdne na vzestupu v důsledku dešťových srážek a odtávání sněhové pokrývky. Na většině našeho území bylo dosaženo 1. SPA, ojediněle bylo překročeno i 2. SPA. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti minulému týdnu zlepšila, hydrologické sucho se na sledovaných vodních tocích aktuálně téměř nevyskytuje.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem výrazně zlepšil až na silně nadnormální. Pouze místy na severozápadě republiky zůstala hladina podzemních vod silně podnormální.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme přibývání sněhu ve všech polohách. Hladiny většiny vodních toků budou mít v průběhu týdne zvolna klesající nebo setrvalou tendenci. Vlivem nízkých teplot vzduchu bude docházet především na menších vodních tocích k ovlivnění měření ledovými jevy a zámrzy.

[Adam Šťastný]