5. týden

V minulém týdnu po delší době zapršelo na většině našeho území. Na konci týdne pak na hory dorazila výrazná obleva.

V minulém týdnu po delší době zapršelo na většině našeho území. Na konci týdne pak na hory dorazila výrazná obleva.

Srážky: Za týden od 27. do 2. 2. spadlo na území České republiky nejčastěji od 5 do 40 mm srážek a na horách ojediněle i více. V průměru na celé území napršelo 8 mm, což odpovídá normálu pro toto období.

Sníh: Sněhová pokrývka na horách v první polovině minulého týdne postupně přibývala, naopak v závěru týdne kvůli výraznému oteplení velmi rychle ubývala, a to ve všech polohách. Souvislá sněhová pokrývka zůstala ležet v nejvyšších polohách hor. Celkové množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR se k 3. 2. 2020 se oproti minulému snížilo a činilo cca 0,126 mld. m3, což představuje v průměru cca 1,6 mm (1,6 litru na jeden metr čtvereční).

Deficit půdní vláhy: Deficit půdní vláhy se oproti předchozímu týdnu příliš nezměnil. Z regionálního hlediska zůstává i nadále největší v nižších a středních polohách v Čechách.

Průtoky: Průtoky ve vodních tocích byly v první polovině týdne i nadále většinou setrvalé, ale v závěru týdne se vlivem srážek a tání sněhu výrazně zvětšily, a to zejména v horských a podhorských oblastech. Srážky a tání sněhu se již během minulého víkendu nejvíce projevilo v povodí horní Otavy, kde došlo i k překročení stupňů povodňové aktivity.

Podzemní vody: Na hladinách podzemních vod se aktuální počasí ještě neprojevilo, a tak zůstávají i nadále většinou mírně až silně podnormální a pouze na Moravě jsou v některých regionech normální.

Výhled: Ve druhé polovině tohoto týdne už bude převažovat chladnější ráz počasí, od středních či vyšších poloh ještě místy zasněží a i vítr se utiší. Na přelomu týdnů se ale opět chystá další výraznější obleva spojená s velmi silným větrem.
Hladiny vodních toků budou na poklesu, hladiny podzemních vod ani půdní vláha se však nebude příliš měnit.