49. týden

Minulý týden byl na srážky poměrně bohatý, celkový úhrn byl pro toto období průměrný. Srážky se vyskytovaly v průběhu celého týdne, nejvíce pršelo ke konci týdne.

Minulý týden byl na srážky poměrně bohatý, celkový úhrn byl pro toto období průměrný. Srážky se vyskytovaly v průběhu celého týdne, nejvíce pršelo ke konci týdne.
Za uplynulý týden spadlo na celém území 7 mm srážek (Čechy 7 mm, Morava 8 mm), což odpovídá 68 % normálu pro toto období (Čechy 68 % N, Morava 69 % N).

TENDENCE
Hladiny sledovaných toků byly v průběhu uplynulého týdne převážně setrvalé. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -3 do +4 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými prosincovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 55 do 125 % Qm. Toky s indikací hydrologického sucha se téměř nevyskytují.

SNÍH
Sněhu oproti minulému týdnu ubylo, zejména v důsledku oteplení a srážek v závěru týdne. Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 11. 12.
2023 činí cca 1,546 mld. m3, což představuje v průměru cca 19,6 (19,6 litrů na jeden metr čtvereční).

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 49. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Osoblahy byla zaznamenána silně nadnormální hladina, naopak v povodí
dolní Ohře silně podnormální hladina.

VÝHLED
V následujících dnech budou hladiny toků mírně kolísat v důsledku oteplení a odtávání sněhové pokrývky. Zejména na menších tocích v nižších a středních polohách mohou být
vzestupy hladin výraznější, nelze vyloučit dosažení 1. SPA. V následujícím období lze celkově očekávat také vzestup hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.