49. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Srážky se vyskytovaly v průběhu celého týdne, a to téměř ve všech polohách i ve formě sněhu. Celkově byl uplynulý týden srážkově v Čechách spíše podprůměrný, na Moravě mírně nadprůměrný.

SRÁŽKY
Za týden od 6. 12. do 12. 12. 2021 spadlo na celém území průměrně 8 mm srážek (Čechy 7 mm, Morava 10 mm), což odpovídá 84 procentům normálu pro toto období (Čechy 67 % N, Morava 121 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny toků byly v průběhu týdne setrvalé s mírně klesající tendencí. Rozdíly hladin se pohybovaly nejčastěji od -6 do 0 cm.

PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými prosincovými průměry byly průtoky převážně výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 25 do 65 % průměru. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve většině povodí zhoršila, v povodí Vltavy a Dyje zůstala podobná. Necelých 10 % z celkového počtu hlásných profilů se nacházelo pod hranicí sucha.

SNIH
Celkově v průběhu uplynulého týdne sněhová pokrývka přibyla, a to zejména ve středních a vyšších polohách. Nejvíce sněhu leželo k pondělnímu ránu (13. 12.) na Šumavě (14 až 77 cm), v Jeseníkách 16 až 65 cm, v Jizerských horách a Krkonoších 17 až 46 cm, na ostatních horách do 30 cm. Ve středních a nižších polohách na Moravě leželo od 2 do 15 cm sněhu, v Čechách od 0 do 13 cm.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 49. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Svratky a Svitavy byla hladina silně nadnormální. V povodí Orlice a Labe od Vltavy po Ohři byla hladina mírně podnormální a v povodí Ploučnice a Stěnavy silně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Vzhledem k předpovídaným teplotám očekáváme v následujících dnech ubývání sněhové pokrývky v nižších a středních polohách. Hladiny toků budou mírně stoupat či kolísat. V nížinách budou hladiny setrvalé. Od pátku by mohlo sněžit v polohách nad 400 m. n. m, a to zejména na východě a severovýchodě ČR. V závěru týdne budou hladiny většiny toků setrvalé nebo na pozvolném poklesu. Z hlediska hladiny podzemní vody v mělkém oběhu lze celkově očekávat převážně setrvalý stav, místy mírný vzestup.

[Eva Šádková]