49. týden

V minulém týdnu už se ochladilo na normální prosincové teploty a na horách postupně přibývala sněhová pokrývka. V závěru týdne se opět oteplilo, místy zapršelo, a to znovu i na horách.

V minulém týdnu už se ochladilo na normální prosincové teploty a na horách postupně přibývala sněhová pokrývka. V závěru týdne se opět oteplilo, místy zapršelo, a to znovu i na horách.

Srážky: V týdnu od 2. do 8. prosince bylo nejčastěji naměřeno od několika desetin do 5 mm srážek. Na horách (s výjimkou Beskyd) však mnohem více, nejčastěji od 10 až do 40 mm.

Sníh: Na našich horách tak leželo koncem minulého týdne většinou pouze do 10 cm sněhu, na hřebenech Krkonoš a Šumavy 10 až 30 cm s vodní hodnotou v maximech 60 až 90 mm.

Odtok: Vzhledem k tomu, že největší srážkové úhrny byly zaznamenány opět na horách a v závěru týdne se střídalo sněžení s deštěm, tak také odtok byl největší právě z pohraničních horských poloh.

Průtoky Podhorské toky tak byly rozkolísané, ale průtoky v ostatních vodních tocích byly během minulého týdne převážně setrvalé. Vzhledem k dlouhodobým průměrům pro toto období ale zůstávají průtoky podprůměrné.

Půdní vláha: Deficit půdní vláhy se zejména v nižších a středních polohách zvětšil. Největší zůstává v jihozápadních Čechách, a také ve Slezsku. Ohrožení půdním suchem však zůstává pouze lokální záležitostí.

Podzemní vody: Stav podzemních vod zůstal stejný, případně se velmi mírně zhoršil a většinou je stále mírně až silně podnormální. V některých regionech v Čechách dokonce mimořádně podnormální.

V první polovině tohoto týdne se mnoho srážek nevyskytlo, od čtvrtka se vyskytovat začnou a od středních či vyšších poloh budou sněhové a četnější. V samém závěru týdne se však opět oteplí.
Nasycenost půdy ani hladiny podzemních vod se opět příliš měnit nebudou a až v samém závěru týdne se mírně začnou zvedat hladiny zejména podhorských toků.