48. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V minulém týdnu vypadávaly srážky každý den kromě čtvrtka. Největší úhrny byly zaznamenány v pátek, kdy na některých místech Čech spadlo maximálně 5 až 7 mm.

SRÁŽKY
Celkově za týden spadlo v průměru 3 mm srážek, v Čechách 4 mm a na Moravě 2 mm, což odpovídá 38 procentům normálu pro toto období.

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků na našem území byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně kolísaly s převládající klesající tendencí. Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly nejčastěji mezi 0 až -8 cm.

PRŮTOKY
Průtoky byly v porovnání s dlouhodobými prosincovými normály podprůměrné, většinou v rozmezí 20 až 85 % Qm. Průměrné až mírně nadprůměrné průtoky s hodnotami maximálně do 2násobku průměru měly toky v povodí horní Vltavy, Otavy, Lužnice, Malše, Berounky a Sázavy. I nadále se největší počet profilů s průtoky pod jednou čtvrtinou normálu vyskytoval v povodí Moravy po Dyji.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha zůstala situace oproti předešlému týdnu bez výraznější změny. Velmi slabé zhoršení nastalo jen v povodí Moravy po Dyji. Průtoky na úrovni hydrologického sucha (Q364–355d) se i nadále vyskytovaly zejména na přítocích Vltavy v Praze a středočeském kraji, v povodí horní Moravy, Odry, dolního Labe a Ohře a ojediněle i jinde.

SNÍH
Nejvydatnější srážky vypadávaly v pátek a v noci z pátku na sobotu, kdy sněžilo téměř na celém území a připadlo nejčastěji 2 až 5 cm v Čechách, Na Moravě napadlo ponejvíce do 2 cm a na jihovýchodě našeho území ležel většinou jen poprašek sněhu. V neděli se oteplilo a sníh v polohách do 900 m n. m. roztál. Celkově sněhu oproti minulému týdnu slabě přibylo v polohách nad 700 m n. m.

PODZEMNÍ VODY

ZÁVĚR
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 48. týdnu na území ČR celkově normální. Silně nadnormální hladina byla zaznamenána v povodí střední Vltavy. Silně podnormální hladina byla v povodí Ploučnice, Lužické Nisy a Smědé, Stěnavy, Olše a Ostravice, Bečvy, dolní Moravy a oblasti soutoku Moravy a Dyje.[Kristýna Krejčová]