48. týden

Na začátku minulého týdne slabě sněžilo na hřebenech Krkonoš a Jizerských hor, kde napadlo kolem 2 až 3 cm nového sněhu. Výraznější sněhová epizoda nastala na konci týdne. V průběhu neděle a noci na pondělí napadlo převážně ve středních a vyšších polohách pohraničních hor na severu, severovýchodě a východě zhruba 2 až 25 cm nového sněhu.

Na začátku minulého týdne slabě sněžilo na hřebenech Krkonoš a Jizerských hor, kde napadlo kolem 2 až 3 cm nového sněhu. Výraznější sněhová epizoda nastala na konci týdne. V průběhu neděle a noci na pondělí napadlo převážně ve středních a vyšších polohách pohraničních hor na severu, severovýchodě a východě zhruba 2 až 25 cm nového sněhu.

SRÁŽKY
Za minulý týden jsme naměřili v průměru na celém území 2 mm srážek, což odpovídá 19 procentům normálu pro toto období.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo slabě kolísaly, převážně s klesající tendencí. Průtoky byly nejčastěji průměrné až mírně nadprůměrné, v povodí středního Labe, horní Vltavy, Sázavy a Dyje byly až 3násobné. Z hlediska hydrologického sucha je situace přibližně stejná, toků, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, je přibližně stejný počet jako v předchozím týdnu.

METEOROLOGICKÉ SUCHO
I přes méně srážek v posledních týdnech, než je pro toto období normální, se na celém našem území meteorologické sucho nevyskytuje.

PŮDNÍ VLÁHA
Deficit půdní vláhy se vykytuje na některých místech v jihozápadních a severních Čechách a na severu Moravy. Naopak na ostatním území je nasycení půdy většinou stále mírně až silně nadnormální.

ZEMĚDĚLSKÉ SUCHO
Silné a mírné agronomické sucho se nyní vyskytuje také na několika málo lokalitách v jihozápadních severních Čechách a na severu Moravy. Na většině území je množství vláhy v půdě mírně až mimořádně nadnormální.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, zůstal však mírně nadnormální. Naopak v západní polovině Čech přetrvává mírně podnormální stav, a v povodí dolní Ohře dokonce silně podnormální stav.

ZÁVĚR
V nadcházejících dnech očekáváme na tocích převážně setrvalé stavy. Mírné kolísání hladin lze očekávat během víkendu, kdy dojde k oteplení a hladiny zejména menších toků v podhorských oblastech na severu ČR budou dotovány vodou z tajícího sněhu. U podzemních vod lze v následujícím týdnu v celkovém průměru očekávat mírný pokles hladiny v mělkých vrtech. Půdní vlhkost se v průběhu týdne nebude téměř vůbec měnit.

[Barbora Štěpánková]