47. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Srážky se vyskytovaly téměř každý den, ale jejich úhrny byly i na horách většinou nevýznamné.

SRÁŽKY
Celkově za týden spadlo v průměru 4 mm srážek (Čechy 5 mm, Morava 3 mm), což odpovídá přibližně třetině normálu pro toto období.

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně rozkolísané. K vzestupům hladin docházelo v závěru týdne na tocích v povodí horní Jizery a horního Labe v důsledku kombinace srážek a postupného odtávání sněhové pokrývky z níže položených oblastí Krkonoš a Jizerských hor. Celkově se týdenní rozdíly hladin pohybovaly nejčastěji mezi -3 až +5 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry byly průtoky podprůměrné až průměrné, nejčastěji v rozmezí od 25 do 125 % průměru. Mírně nadprůměrné průtoky se vyskytovaly převážně v povodí Vltavy (110 až 200 % QXI). Profilů pod čtvrtinou normálu bylo nejvíce i nadále v povodí Moravy po Dyji.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace v povodí Labe, Ohře a Vltavy výrazněji nezměnila, v povodí Moravy a Odry se slabě zhoršila. Průtoky na úrovni hydrologického sucha (Q364–355d) se vyskytovaly nejčastěji na menších přítocích do Vltavy v Praze a okolí, v povodí horní Moravy, Odry, dolního Labe a Ohře a ojediněle i jinde.

SNÍH
Celkově během týdne sněhu na celém území mírně ubylo, v pondělí ráno (28. 11.) leželo na hřebenech na Šumavě 10 až 36 cm sněhu, v Krkonoších 10 až 24, na Králickém Sněžníku a v Hrubém Jeseníku 5 až 20 cm, v Jizerských horách do 10 cm a na ostatních hřebenech leží nejčastěji od 1 do 6 cm. Horské polohy do 900 metrů jsou již nejčastěji bez souvislé sněhové pokrývky.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 47. týdnu na území ČR celkově normální. Silně nadnormální hladina byla zaznamenána v povodí Otavy a střední Vltavy. Silně podnormální hladina byla v povodí Ploučnice, Lužické Nisy a Smědé, Stěnavy, Olše a Ostravice, Bečvy, dolní Moravy a oblasti soutoku Moravy a Dyje.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme převážně setrvalé, případně jen mírně rozkolísané hladiny většiny vodních toků. Zásoba vody ve sněhové pokrývce by se neměla významně změnit.

[Adam Šťastný]