47. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden byl srážkově velmi nevyvážený. Na Moravě byl srážkově nadprůměrný, v Čechách naopak výrazně podprůměrný.


SRÁŽKY
V týdnu od 22. 10. do 28. 11. 2021 spadlo na celém území 13 mm srážek (Čechy 6 mm, Morava 26 mm), což odpovídá 126 procentům normálu pro toto období (Čechy 55 % N, Morava 259 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne převážně mírně kolísaly nebo byly setrvalé. Rozdíly hladin se u českých povodí nejčastěji pohybovaly od +2 do -12 cm, na Moravě převažovaly slabé vzestupy hladin nejčastěji od 5 do +20 cm. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu u moravských povodí mírně zlepšila, v povodí Labe a Vltavy zůstala stejná.

PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 30 do 85 % průměru, u moravských toků se ojediněle vyskytovaly i nadprůměrné hodnoty. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu u moravských povodí mírně zlepšila, v povodí Labe a Vltavy zůstala stejná. Celkový počet hlásných profilů pod hranicí sucha je

SNIH
Poprvé v této zimní sezóně se počítaly zásoby vody ve sněhu a výška sněhu. V pondělí ráno (29. 11.) ležel sníh v Jizerských horách a Krkonoších 5 až 24 cm, v Orlických horách, Králickém Sněžníku, Hrubém Jeseníku a v Moravskoslezských Beskydech 5 až 25 cm, na Šumavě a Českomoravské vrchovině 5 až 12 cm, v Krušných horách kolem 3 cm. Ostatní území nad 250 m n. m. je většinou pokryto 1 až 4 cm.


PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 47. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Orlice, Lužnice, Labe od Vltavy po Ohři, Odry a Bečvy byla hladina mírně podnormální, v povodí Stěnavy a Olše a Ostravice silně podnormální a v povodí Ploučnice dokonce mimořádně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.
ZÁVĚR
V následujícím období očekáváme převážně mírné kolísání hladin vodních toků, které bude záviset na rozložení, intenzitě a skupenství očekávaných srážek. Zároveň očekáváme přibývání sněhové pokrývky, zejména ve vyšších a středních polohách.

[Martina Kimlová]