47. týden

V průběhu minulého týdne se místy vyskytl slabý déšť nebo mrholení, ze čtvrtka na pátek přešla studená fronta, za kterou se ochladilo, a ve vyšších polohách se srážky změnily na sněhové. Napadlo většinou od poprašku do 5 cm sněhu. Na víkend se pak místy oblačnost protrhala a ukázalo se i sluníčko.

V průběhu minulého týdne se místy vyskytl slabý déšť nebo mrholení, ze čtvrtka na pátek přešla studená fronta, za kterou se ochladilo, a ve vyšších polohách se srážky změnily na sněhové. Napadlo většinou od poprašku do 5 cm sněhu. Na víkend se pak místy oblačnost protrhala a ukázalo se i sluníčko.

SRÁŽKY
Za týden od 16. do 22. listopadu jsme naměřili v průměru na celém území 3 mm srážek, což odpovídá 20 procentům normálu pro toto období. Nejvíce srážek, i více než 10 mm, spadlo v Jizerských horách a v Krkonoších.

PRŮTOKY
Hladiny vodních toků měly v průběhu uplynulého týdne převážně mírně klesající či setrvalou tendenci. Průtoky byly nejčastěji průměrné až nadprůměrné, ale na západě a severu Čech už většinou podprůměrné.
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti minulému týdnu příliš nezměnila, hodnoty průtoků odpovídající úrovni pro hydrologické sucho se na sledovaných vodních tocích téměř nevyskytovaly.

METEOROLOGICKÉ SUCHO
Přestože se v posledních týdnech vyskytuje méně srážek, než je pro toto období normální, tak se meteorologické sucho zatím na našem území nevyskytuje. Naopak v oblasti Českomoravské vrchoviny a pohraničních hor stále mírně převažují srážky nad výparem.

PŮDNÍ VLÁHA
Deficit půdní vláhy se opět začíná slabě mírně projevovat na některých místech v jihozápadních a severních Čechách. Naopak na ostatním území je nasycení půdy stále mírně až silně nadnormální.

ZEMĚDĚLSKÉ SUCHO
Agronomické sucho se nyní také téměř nevyskytuje, naopak s výjimkou několika málo lokalit převažují na většině území i nadále vyšší vlhkosti půdy v orniční vrstvě. Půdní sucho se tak nadále vyskytuje především v hlubších vrstvách půdy na severozápadě a západě Čech.

PODZEMNÍ VODY
Z pohledu podzemních vod došlo k mírnému zhoršení situace oproti předchozímu týdnu. Na většině území ale přesto převažuje normální až silně nadnormální stav podzemních vod v mělkých zvodní. Naopak v západní polovině Čech jsou regiony, ve kterých jsou podzemní vody mírně až silně podnormální.

ZÁVĚR
Vzhledem k pokračujícímu inverznímu počasí očekáváme i v nadcházejících dnech nadále setrvalé stavy či velmi slabé poklesy hladin většiny vodních toků. U podzemních vod lze v očekávat stagnaci nebo mírný pokles hladiny v mělkých vrtech. Půdní vlhkost se bude v průběhu týdne měnit jen velmi málo.

[Martin Pecha]