46. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V úvodu uplynulého týdne ještě pokračovalo teplejší počasí. Postupně se ale ochlazovalo a již v průběhu středy a noci na čtvrtek začaly dešťové srážky přecházet ve sněhové.

SRÁŽKY
Celkově za týden spadlo v průměru 12 mm srážek (Čechy 14 mm, Morava 9 mm), což odpovídá 98 procentům normálu pro toto období (Čechy 109 % N, Morava 76 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne mírně kolísaly nebo byly setrvalé. Vzestupnou tendenci měly ve druhé polovině týdne hladiny v povodí Berounky a horní Vltavy. Celkově se rozdíly hladin nejčastěji pohybovaly od -2 do +8 cm, v povodí Berounky od +8 až do +40 cm.

PRŮTOKY
Průtoky byly v porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry převážně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 20 do 90 % průměru. V povodí Berounky, horní a střední Vltavy a na menších přítocích dolní Sázavy se místy vyskytovaly větší hodnoty (90 až 190 % Qm).

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace ve většině hlavních povodí v uplynulém týdnu slabě zlepšila, suché profily se téměř nevyskytovaly.

SNÍH
Poprvé v této zimní sezóně se počítaly zásoby vody ve sněhu a výška sněhu. V pondělí ráno (21. 11.) leželo nejvíce sněhu na Šumavě (v polohách nad 1000 metrů 15 až 37 cm). V Krkonoších, v Krušných, Jizerských a Orlických horách a v Hrubém Jeseníku a okolí leželo nad 750 metry většinou 3 až 14 cm. V Moravskoslezských Beskydech a okolí ležel sníh přibližně od výšky 500 m, nejčastěji ale pouze od 2 do 5 cm. Na Českomoravské vrchovině leželo 0 až 4 cm sněhu.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 46. týdnu na území ČR celkově normální. Silně podnormální hladina byla v povodí Labe od Vltavy po Ohři, Ploučnice, Lužické Nisy a Smědé, Stěnavy, Olše a Ostravice, Bečvy a oblasti soutoku Moravy a Dyje.

ZÁVĚR
Přestože bude v nadcházejících dnech pokračovat převážně chladnější ráz počasí s mírně podprůměrnými teplotami pro závěr listopadu, tak se do příštího pondělí sněhové zásoby na našem území pravděpodobně sníží (vlivem málo promrzlého zemského povrchu bude sníh pozvolna odtávat i z horských oblastí).

[Adam Šťastný]