46. týden

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden byl opět srážkově výrazně podprůměrný.

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden byl opět srážkově výrazně podprůměrný.

SRÁŽKY
Za týden od 15. 11. do 21. 11. 2021 spadlo na celém území 2 mm srážek (Čechy 2 mm, Morava 1 mm), což odpovídá 13 procentům normálu pro toto období (Čechy 13 % N, Morava 12 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo slabě kolísaly. Týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -3 do +1 cm.

PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými listopadovými normály dosahovaly průtoky většinou podprůměrných hodnot v rozmezí od 25 do 75 % Qm. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu nijak významně nezměnila. Celkový počet hlásných profilů pod hranicí sucha je 19 %.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 46. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Svratky a Svitavy byla hladina mírně nadnormální, v povodí Stěnavy mírně podnormální, v povodí Ploučnice a Olše a Ostravice silně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
V následujícím období očekáváme převážně setrvalé stavy nebo kolísání hladin vodních toků, u podzemní vody v mělkém oběhu očekáváme setrvalý stav, místy mírný pokles.

[Barbora Štěpánková]