45. týden

Uplynulý týden byl srážkově podprůměrný, celkově spadlo na našem území 6 mm srážek (Čechy 5 mm, Morava 7 mm), což odpovídá 49 % normálu pro toto období (Čechy 42 % N, Morava 61 % N).

Uplynulý týden byl srážkově podprůměrný, celkově spadlo na našem území 6 mm srážek (Čechy 5 mm, Morava 7 mm), což odpovídá 49 % normálu pro toto období (Čechy 42 % N, Morava 61 % N).

TENDENCE
Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne mírně klesaly nebo byly setrvalé. Celkově se rozdíly hladin nejčastěji pohybovaly od -70 do + 5 cm, větší poklesy zaznamenaly hladiny dolní Moravy a Jizery (až -150 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry byly průtoky v širokém rozmezí od 30 do 160 %, v povodí Odry, Bečvy a horního Labe se vyskytovaly i vyšší hodnoty.

VODNOSTI
Počet toků s indikací hydrologického sucha zůstal stejný.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 45. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Opavy byla zaznamenána silně nadnormální hladina a v povodí dolní Ohře nadále setrvává mimořádně podnormální hladina. Na ostatním území ČR byla hladina normální. Vydatnost pramenů na území ČR byla v 45. týdnu celkově mírně podnormální.

VÝHLED
V následujících dnech budou hladiny toků rozkolísané nebo na přechodných vzestupech v závislosti na rozložení a intenzitě srážek, které očekáváme v průběhu celého týdne. U podzemních vod v mělkém oběhu očekáváme stagnaci, případně mírný vzestup.