45. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V uplynulém týdnu drobně zapršelo pouze v Čechách, na Moravě téměř nepršelo.

SRÁŽKY
Celkově za týden spadly v průměru 3 mm srážek, což odpovídá 22 procentům normálu pro toto období.

TENDENCE
Hladiny většiny vodních toků v průběhu týdne klesaly nebo byly setrvalé. Celkově se rozdíly hladin pohybovaly nejčastěji mezi -20 až +5 cm.

PRŮTOKY
Průtoky byly v porovnání s dlouhodobými listopadovými normály podprůměrné až průměrné, nejčastěji v rozmezí od 20 do 105 % průměru. Na menších přítocích Sázavy a dolní Vltavy se vyskytovaly i mírně nadprůměrné hodnoty (do 130 %).

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace v Čechách mírně zhoršila, na Moravě zůstala podobná.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 45. týdnu celkově normální. Mírně nadnormální hladina byla zaznamenána v povodí střední Vltavy, dolní Sázavy a dolní Berounky. Silně podnormální hladina v povodí Stěnavy, Bečvy a oblasti soutoku Moravy a Dyje.

ZÁVĚR
V druhé polovině týdne očekáváme přeháňky, případně slabý déšť, v jejichž důsledku budou menší toky mírně kolísat.

[Eva Šádková]