45. týden

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden byl srážkově výrazně podprůměrný. Relativně více srážek spadlo v Čechách, naopak na Moravě nepršelo téměř vůbec.

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden byl srážkově výrazně podprůměrný. Relativně více srážek spadlo v Čechách, naopak na Moravě nepršelo téměř vůbec.

SRÁŽKY
Za týden od 8. 11. do 14. 11. 2021 spadlo na celém území 1 mm srážek (Čechy 2 mm, Morava 0,3 mm), což odpovídá 11 procentům normálu pro toto období (Čechy 16 % N, Morava 2 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo slabě kolísaly s převažující sestupnou tendencí. Týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -8 do 0 cm.

PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými listopadovými normály dosahovaly průtoky většinou podprůměrných hodnot v rozmezí od 25 do 75 % Qm. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve všech povodích mírně zhoršila, nejvíce v povodí Moravy po Dyji, kde bylo hydrologické sucho zaznamenáno téměř ve 40 % hlásných profilů, Odry (27 %), horního Labe (19 %) a Dyje (15 %). Nejmenší počet hlásných profilů pod Q355d byl i nadále v povodí Vltavy (2 %) a dolního Labe a Ohře (12 %).

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 45. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Otavy, dolní Berounky a Svratky a Svitavy byla hladina mírně nadnormální, v povodí Ploučnice mírně podnormální a v povodí Stěnavy a Olše a Ostravice silně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
V následujícím období očekáváme převážně setrvalé stavy nebo mírné poklesy hladin vodních toků i hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

[Kristýna Krejčová]