44. týden

Uplynulý týden byl srážkově výrazně nadprůměrný. V průměru spadlo na celém území 29 mm srážek, což odpovídá ca 3,5násobku pro toto období. Nejvíce srážek spadlo za pátek 3. 11. v oblasti Jeseníků (až 68 mm).

Uplynulý týden byl srážkově výrazně nadprůměrný. V průměru spadlo na celém území 29 mm srážek, což odpovídá ca 3,5násobku pro toto období. Nejvíce srážek spadlo za pátek 3. 11. v oblasti Jeseníků (až 68 mm).

TENDENCE
Hladiny vodních toků byly v první polovině uplynulého týdne setrvalé nebo slabě rozkolísané. Ve druhé polovině týdne hladiny vodních toků vlivem vydatnějších srážek převážně stoupaly, místy zejména v oblasti Jeseníků i výrazněji až k úrovni 1. SPA. Celkové týdenní rozdíly se nejčastěji pohybovaly od +5 do +50 cm, místy i více.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými průměry pro listopad byly průtoky většinou podprůměrné až mírně nadprůměrné, nejčastěji od 25 do 115 % Qm. Toky v povodí Moravy a Odry dosahovaly i 2 až 5násobku Qm.

VODNOSTI
Toky s indikací hydrologického sucha se na konci týdne vlivem vydatnějších srážek téměř nevyskytovaly.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 44. týdnu na území ČR celkově mírně podnormální. Silně podnormální hladina byla dosažena v povodí Lužnice, Otavy, horní Sázavy a Jihlavy. Mimořádně podnormální hladina nadále setrvává v povodí dolní Ohře.

VÝHLED
V následujících dnech budou hladiny toků na pozvolných poklesech. V závislosti na rozložení a intenzitě srážek mohou toky ve druhé polovině týdne mírně kolísat. Hydrologické sucho se bude vyskytovat spíše jen výjimečně a to v povodí Ohře a Berounky. V následujícím období lze celkově očekávat stagnaci místy mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.