44. týden

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden byl srážkově nadprůměrný. Pršelo na celém našem území, nejvíce v severozápadních Čechách.

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden byl srážkově nadprůměrný. Pršelo na celém našem území, nejvíce v severozápadních Čechách.

SRÁŽKY
Za týden od 1. 11. do 7. 11. 2021 spadlo na celém území 23 mm srážek (Čechy 28 mm, Morava 13 mm), což odpovídá 223 procentům normálu pro toto období (Čechy 253 % N, Morava 154 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně rozkolísané s celkově vzestupnou tendencí. Týdenní rozdíly hladin se pohybovaly od -1 do +10 cm.

PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry byly průtoky nejčastěji podprůměrné až průměrné (30 až 105 % průměru). Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve všech povodích zlepšila. V povodí Vltavy, Labe a Dyje se profily s vodnostmi pod hranicí sucha (Q355d) vyskytují jen ojediněle, v povodí Odry a Moravy po Dyji je hydrologické sucho zaznamenáno stále na cca 20 % hlásných profilů.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 44. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Otavy, dolní Berounky a Svratky a Svitavy byla hladina mírně nadnormální, v povodí Ploučnice, Stěnavy a Olše a Ostravice mírně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme převážně setrvalé stavy nebo mírné poklesy hladin vodních toků i hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

[Eva Šádková]