44. týden

Srážky se v minulém týdnu vyskytovaly každý den. Až do středy se jednalo spíš o lokální srážky menší intenzity, ve čtvrtek pršelo na celém území, nejvíce na jihozápadě ČR až 28 mm/24h. Nejvydatnější srážky jsme zaznamenali v pátek a v noci na sobotu, kdy opět téměř na celém území spadlo 10 až 40 mm srážek, na horách na severu Čech až 83 mm, ojediněle i více, což vedlo ke krátkodobému vzestupu hladin v této oblasti i s dosažením SPA.

Srážky se v minulém týdnu vyskytovaly každý den. Až do středy se jednalo spíš o lokální srážky menší intenzity, ve čtvrtek pršelo na celém území, nejvíce na jihozápadě ČR až 28 mm/24h. Nejvydatnější srážky jsme zaznamenali v pátek a v noci na sobotu, kdy opět téměř na celém území spadlo 10 až 40 mm srážek, na horách na severu Čech až 83 mm, ojediněle i více, což vedlo ke krátkodobému vzestupu hladin v této oblasti i s dosažením SPA.

SRÁŽKY
V týdnu od 26. října do 1. listopadu spadlo na celém území 20 mm srážek, což je zhruba dvounásobek průměru pro toto období. Situace v Čechách a na Moravě byla podobná, na srážky bohatší byly hory na severu Čech.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných vodních toků v průběhu uplynulého týdne převážně mírně kolísaly nebo byly setrvalé. Výrazněji stoupaly po vydatných srážkách v závěru týdne toky odvodňující zejména severní a severovýchodní horské oblasti a Českomoravskou vrchovinu. Na několika profilech v povodí Smědé, Jizery, Svratky, Doubravy a Loučné vystoupala voda nad úroveň 1. SPA, na Smědé v profilu Višňová byl překročen 3. SPA. Hydrologické sucho se na sledovaných vodních tocích aktuálně téměř nevyskytuje. K nejméně vodným patří toky v povodí Berounky.

METEOROLOGICKÉ SUCHO
Vzhledem ke srážkám, které se v minulém týdnu vyskytovaly, je situace z pohledu meteorologického sucha na většině území normální až mírně nadnormální, na východě a severovýchodě ČR až silně nadnormální. Začíná se srovnávat rozdíl mezi Čechami a Moravou, který byl výrazný v předchozích týdnech.

DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY
Z pohledu deficitu půdní vláhy se situace výrazněji nezměnila a stav je na celém území normální nebo mírně nadnormální, na jihovýchodě až mimořádně nadnormální. Ojediněle je mírně podnormální stav v Podkrkonoší, kde bylo v posledním období nejméně srážek.

ZEMĚDĚLSKÉ SUCHO
Zemědělské sucho se v současné době nevyskytuje. Půdní sucho se vyskytuje především v hlubších vrstvách půdy právě na severozápadě a západě Čech. Na Moravě jsou hodnoty nadprůměrné.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se oproti předchozímu týdnu změnil jen minimálně a je nyní nejčastěji také mírně až mimořádně nadnormální. Na jihozápadě Čech přibyly regiony, kde jsou podzemní vody normální až mírně podnormální.

ZÁVĚR
V úterý a v noci na středu vypadávaly vydatnější srážky v oblasti Českomoravské vrchoviny a Orlických hor, které vedly k vzestupům hladin na tocích zejména v povodí středního Labe. V několika profilech byl překročen 1. SPA, na Novohradce i 2. SPA. Během středy očekáváme kulminace a v dalších dnech již budou toky setrvalé nebo jen mírně rozkolísané.
U podzemních vod lze v následujícím týdnu v celkovém průměru očekávat mírný pokles hladiny v mělkých vrtech. Půdní vlhkost se zpočátku zvýší, v dalších dnech se bude velmi slabě snižovat.


[Martina Kimlová]