43. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Nejvíce pršelo již počátkem týdne v pondělí, a to kromě severních a středních Čech na většině našeho území. Od úterý do konce týdne se vyskytovaly srážky jen ojediněle se zanedbatelnými úhrny.

SRÁŽKY
Celkově za týden spadlo na našem území 4 mm srážek, což představuje 36 procent normálu pro toto období.

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně kolísaly s celkovými rozdíly nejčastěji od -5 do +1 cm. K nejvýraznějším týdenním poklesům (-26 až -15 cm) docházelo zejména na tocích v povodí Lužnice, Orlice a Malše a na dolním a středním Labi a jeho přítocích. Největší týdenní vzestupy (+10 až +33 cm) zaznamenala Ohře, Želivka, Lužnice, Ostravice a Rokytná.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými říjnovými normály byly průtoky podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 30 do 90 % Qm. Průměrné až mírně nadprůměrné průtoky, do 1,7 násobku Qm, se i nadále vyskytovaly ponejvíce v povodí Vltavy. Největší počet stanic s průtoky menšími než čtvrtina dlouhodobého normálu bylo v povodí Moravy po Dyji a také v povodí Odry.

VODNOSTI
Průměrné týdenní vodnosti sledovaných toků se pohybovaly většinou na úrovni Q330–150d. Více vodné i nadále zůstávaly toky v povodí horní Vltavy, Otavy, Lužnice a Berounky. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti minulému týdnu téměř všech povodích mírně zlepšila, nejvýrazněji v povodí horního Labe a Moravy po Dyji, v povodí Dyje se situace nezměnila.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v uplynulém týdnu na území ČR celkově normální. Silně podnormální hladina byla v povodí Ploučnice, Lužické Nisy, Stěnavy a oblasti soutoku Moravy a Dyje.

ZÁVĚR
V následujících dnech budou hladiny vodních toků převážně setrvalé. V závislosti na srážkách ve druhé polovině týdne mohou hladiny vodních toků mírně kolísat.


[Kristýna Krejčová]