43. týden

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden s sebou nepřinesl žádné srážky na našem území.

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden s sebou nepřinesl žádné srážky na našem území.

SRÁŽKY
Za týden od 25. 10. do 31. 10. 2021 spadlo na celém území 0 mm srážek (Čechy 0 mm, Morava 0 mm), což odpovídá 0 procentům normálu pro toto období (Čechy 0 % N, Morava 0 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo mírně klesaly. Pohyby hladin se nejčastěji pohybovaly od -5 do +2 cm.

PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 30 do 85 % průměru. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve všech povodích mírně zhoršila.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 43. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Svratky a Svitavy byla hladina mírně nadnormální, v povodí Olše a Ostravice mírně podnormální, v povodí Stěnavy silně podnormální a v povodí Ploučnice dokonce mimořádně podnormální. Na ostatním území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Během pondělního večera budou přes ČR postupovat od západu srážky, které zasáhnou v průběhu noci na úterý postupně většinu území. Srážky očekáváme na většině území i během noci na čtvrtek. Přeháňky se budou místy vyskytovat i v závěru týdne. Hladiny vodních toků budou na tyto srážky reagovat kolísáním nebo přechodnými vzestupy.

[Adam Šťastný]