42. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Srážky se vyskytovaly zejména v úterý a od pátku do neděle (většinou na frontálních systémech postupujících od jihozápadu). Nejvyšší 24hodinové úhrny (kolem 20mm) byly zaznamenány v úterý hned na několika stanicích v Praze.

SRÁŽKY
Celkově za týden spadlo na našem území 8 mm srážek (Čechy 10 mm, Morava 5 mm), což odpovídá 83 procentům normálu pro toto období (Čechy 96 % N, Morava 57 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně kolísaly s celkovými rozdíly hladin převážně od -6 do +3 cm. K celkovým týdenním poklesům docházelo zejména na tocích v povodí horní Vltavy, Otavy a Lužnice (-14 až -8 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 30 do 95 % průměru, jen místy, zejména na tocích v povodí Vltavy dosahovaly toky průměrných nebo i mírně nadprůměrných průtoků (100 až 160 % Qm). Profilů pod čtvrtinou normálu je stále nejvíce v povodí Moravy po Dyji.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace ve většině povodí velmi mírně zhoršila. V povodí Vltavy a Dyje se situace nezměnila.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 42. týdnu na území ČR celkově normální. Silně podnormální hladina byla v povodí Ploučnice, Lužické Nisy, Stěnavy a oblasti soutoku Moravy a Dyje.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme setrvalé stavy nebo jen velmi mírné kolísání hladin vodních toků.

[Adam Šťastný]