41. týden
Uplynulý týden byl srážkově nadprůměrný. Celkově spadlo na celém území 12 mm srážek (Čechy 13 mm, Morava 11 mm), což odpovídá 157 procentům normálu pro toto období (Čechy 156 % N, Morava 159 % N).

TENDENCE
Hladiny vodních toků byly setrvalé nebo mírně kolísaly. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -2 do +8 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými říjnovými normály byly průtoky podprůměrné až výrazně podprůměrné, většinou v rozmezí od 25 do 75 % Qm a jen ojediněle dosahovaly průměrných či mírně nadprůměrných hodnot.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předcházejícímu týdnu slabě zlepšila ve všech povodích, nejvíce však v povodí dolního Labe a Ohře.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 41. týdnu na území ČR celkově mírně podnormální. V povodí horní Sázavy, horní Ohře a Ploučnice byla silně podnormální a v povodí dolní Ohře nadále setrvává mimořádně podnormální hladina.

VÝHLED
Hladiny vodních toků budou v následujícím období zpočátku převážně setrvalé, postupně mohou v závislosti na srážkách mírně kolísat. Celkově lze očekávat stagnaci, místy mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.