41. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. První polovina týdne byla bez srážek. V pátek se vyskytly srážky na jihozápadě Čech (5 až 10 mm/24h). Nejvíce srážek spadlo během soboty na návětří Krkonoš (úhrny kolem 27 mm/24h). Toky na tyto srážky reagovaly jen mírným zakolísáním.

SRÁŽKY
Celkově za týden spadlo na našem území 3 mm srážek (Čechy 4 mm, Morava 1 mm), což odpovídá 41 procentům normálu pro toto období (Čechy 54 % N, Morava 14 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně kolísaly. Celkově se rozdíly hladin pohybovaly nejčastěji od -5 do +4 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 30 do 95 % Qm. Průměrné nebo mírně nadprůměrné průtoky se vyskytovaly nejčastěji v povodí Vltavy, na některých přítocích středního Labe a na tocích pod nádržemi. Profilů pod čtvrtinou normálu bylo nejvíce v povodí Moravy po Dyji.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace ve většině povodí mírně zhoršila, pouze v povodí Vltavy zůstala podobná.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 41. týdnu na území ČR celkově normální. Silně podnormální hladina byla v povodí Stěnavy a oblasti soutoku Moravy a Dyje.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme převážně setrvalé stavy hladin vodních toků, ke konci týdne mohou některé toky mírně kolísat v závislosti na spadlých srážkách.

[Adam Šťastný]