41. týden

Dobrý den, minulý týden byl na území ČR srážkově podprůměrný.

Dobrý den, minulý týden byl na území ČR srážkově podprůměrný.

SRÁŽKY
Za týden od 11. 10. do 17. 10. 2021 spadlo na celém území 6 mm srážek (Čechy 7 mm, Morava 4 mm), což odpovídá 74 procentům normálu pro toto období (Čechy 85 % N, Morava 55 % N).


TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo jen mírně kolísaly s týdenními rozdíly hladin většinou od -5 do +5 cm.


PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry dosahovaly průtoky nejčastěji hodnot v rozmezí od 40 do 90 % Qm. Z hlediska hydrologického sucha se celkově situace oproti předchozímu týdnu slabě zlepšila, nejvíce v povodí Moravy.


PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 41. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Otavy a dolní Svratky a Svitavy byla hladina mírně nadnormální, v povodí Stěnavy mírně podnormální a v povodí Ploučnice silně podnormální.


ZÁVĚR
V následujících dnech budou hladiny toků převážně setrvalé nebo mohou mírně kolísat vlivem srážek.


[Barbora Štěpánková]