41. týden

V průběhu týdne se na území ČR vyskytovaly srážky jen v období úterý až čtvrtek (téměř na celém území), v ostatních 4 dnech bylo beze srážek. Teplota vzduchu během týdne výrazně stoupala. Nejchladnější byl začátek týdne, kdy průměr maximální denní teploty byl jen 11 °C. Během týdne se postupně oteplovalo a nejvyšší teploty byly zaznamenány o víkendu. V sobotu byl celorepublikový průměr 20 °C a v neděli až 21 °C.

V průběhu týdne se na území ČR vyskytovaly srážky jen v období úterý až čtvrtek (téměř na celém území), v ostatních 4 dnech bylo beze srážek. Teplota vzduchu během týdne výrazně stoupala. Nejchladnější byl začátek týdne, kdy průměr maximální denní teploty byl jen 11 °C. Během týdne se postupně oteplovalo a nejvyšší teploty byly zaznamenány o víkendu. V sobotu byl celorepublikový průměr 20 °C a v neděli až 21 °C.
V týdnu od 7. do 13. října spadlo na celé území průměrně 16 mm srážek s jenom malými regionálními rozdíly, což odpovídá téměř dvojnásobku dlouhodobého normálu.
Odtok byl nejvyšší v horských oblastech především na severovýchodu a severu Čech na severovýchodu Moravy, o něco nižší pak na západě Čech a na Šumavě.
Ke zvýšení průtoků na vodních tocích došlo nejen v horských oblastech. I přes toto zvýšení ale zůstávají převážně stále podprůměrné až průměrné.
Více se srážky se projevilo na dalším mírném snížení deficitu půdní vláhy, který se ovšem stále projevuje, a to zejména v Čechách.
Po minulém týdnu je půdním suchem ohroženo již 20 % našeho území, zejména střední Polabí, dolní Poohří a dolní Povltaví a na jihozápad Moravy.
Stav podzemních vod se ve srovnání s přechozím týdnem mírně zlepšil, ale přesto vzhledem k dlouhodobým hodnotám zůstal mírně podnormální. K mírnému zlepšení došlo v zejména v povodí Orlice, Labe od Doubravy po Jizeru, Sázavy, Labe od Vltavy po Ohři, Opavy, Osoblahy a oblasti soutoku Dyje a Moravy.
Vlhkost půdy se bude v průběhu týdne na většině území snižovat.
Vzhledem k očekávané meteorologické situaci lze předpokládat v povrchových vodách po zbytek týdne převážně setrvalou tendenci až pozvolný pokles hladin většiny toků. V následujícím období lze v celkovém průměru očekávat v Čechách setrvalý stav, místy mírný vzestup stavu podzemních vod.