40. týden

Uplynulý týden byl srážkově podprůměrný. Celkově spadlo na celém území 6 mm srážek (Čechy 6 mm, Morava 4 mm),

Uplynulý týden byl srážkově podprůměrný. Celkově spadlo na celém území 6 mm srážek (Čechy 6 mm, Morava 4 mm),
což odpovídá 53 procentům normálu pro toto období (Čechy 65 % N, Morava 34 % N).

TENDENCE
Hladiny vodních toků byly setrvalé nebo velmi pozvolna klesaly, místy došlo k přechodnému slabému kolísání.
Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -5 do +10 cm. Větší vzestupy byly zaznamenány tam,
kde se začalo projevovat odpouštění rybníků.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými průměry pro měsíc říjen byly průtoky převážně podprůměrné až výrazně podprůměrné
a pohybovaly se v rozmezí od 15 do 65 % Qm, jen ojediněle byly průměrné či mírně nadprůměrné.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předcházejícímu týdnu změnila jen nepatrně.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 40. týdnu na území ČR celkově mírně podnormální. V povodí dolní
Ohře a Ploučnice byla dosažena mimořádně podnormální hladina.

VÝHLED
Hladiny vodních toků budou v následujícím období zpočátku místy rozkolísané, ale postupně opět spíše setrvalé
nebo na pozvolném poklesu. V závěru období mohou opět místy kolísat. V následujícím období lze celkově očekávat
stagnaci místy mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.