40. týden

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Minulý týden byl na území ČR srážkově průměrný až slabě podprůměrný. Nejvíce srážek spadlo v úterý, a to zejména v Čechách v pásu táhnoucím se severovýchodně od Prahy až po Krkonoše a Jizerské hory.

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Minulý týden byl na území ČR srážkově průměrný až slabě podprůměrný. Nejvíce srážek spadlo v úterý, a to zejména v Čechách v pásu táhnoucím se severovýchodně od Prahy až po Krkonoše a Jizerské hory.

SRÁŽKY
Za týden od 4. 10. do 10. 10. 2021 spadlo na celém území 9 mm srážek (Čechy 10 mm, Morava 8 mm), což odpovídá 94 procentům normálu pro toto období (Čechy 100 % N, Morava 84 % N).


TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně rozkolísané s týdenními rozdíly nejčastěji od -2 do +6 cm.


PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry dosahovaly průtoky většinou hodnot v rozmezí od 35 do 100 % Qm. Z hlediska hydrologického sucha se celkově situace oproti předchozímu týdnu jen slabě zlepšila, nejvíce v povodí horního Labe a Vltavy. Naopak nepatrně horší byla v povodí dolního Labe a Ohře, Odry a Dyje. V povodí Moravy zaznamenala téměř 1/3 hlásných profilů průtoky pod hranicí sucha (Q355d).


PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 40. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí střední Vltavy a dolní Svratky a Svitavy byla hladina mírně nadnormální a v povodí Ploučnice silně podnormální. Na ostatním území ČR byla hladina normální.


ZÁVĚR
Vzhledem k predikovaným srážkám očekáváme na tocích v následujících dnech mírné kolísání hladin, v závěru týdne pak spíše setrvalé stavy nebo pozvolné poklesy na většině vodních toků.


[Kristýna Krejčová]