4. týden

Dobrý den, vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

Dobrý den, vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
Za týden od 22. do 28. 1. 2024 spadlo na celém území 11 mm srážek (Čechy 11 mm, Morava 12 mm), což odpovídá 128 % normálu pro toto období (Čechy 112 % N, Morava 168 % N).

TENDENCE a SPA
Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne kolísaly. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od 0 do +22 cm. V polovině týdne byly ojediněle vlivem srážek a odtávání sněhové pokrývky překročeny 1. SPA v povodí Labe (Tichá Orlice, Cidlina, Bystřice) a v povodí Moravy (Olešnice). Hladina Vltavy v Českém Krumlově nadále kolísala kolem úrovně 1. SPA vlivem zvýšeného odtoku z VD Lipno. Ve druhé polovině týdne toky většinou pozvolna klesaly nebo byly setrvalé.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými lednovými průměry byly průtoky průměrné až nadprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 105 do 235 % QI.
Toky s indikací hydrologického sucha se nevyskytovaly.

SNÍH
Zásoby vody ve sněhové pokrývce na území ČR se k 29. 1. 2024 činí cca 0,781 mld. m3, což představuje v průměru cca 9,9 mm (9,9 litrů na jeden metr čtvereční).

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 4. týdnu na území ČR celkově silně nadnormální. Mírně až silně nadnormální stav převládal na většině území.

VÝHLED
V první polovině týdne budou hladiny toků setrvalé nebo na pozvolných poklesech. Ve druhé polovině týdne může docházet ke kolísání hladin vlivem občasných srážek a tání sněhu. V následujícím období lze celkově očekávat mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.