4. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Až do středy počasí u nás ovlivňoval hřeben vysokého tlaku vzduchu. Počasí však bylo spíše inverzního charakteru, jen ojediněle vypadávaly slabé srážky a slunečno bylo hlavně na horách. Od čtvrtka již bylo více oblačnosti na celém území a začaly se vyskytovat i slabé sněhové nebo dešťové srážky. Nejen v nížinách byly tyto dešťové srážky často mrznoucí.

SRÁŽKY
Celkově za uplynulý týden spadlo na celém území 0,6 mm srážek, což odpovídá 6 procentům normálu pro toto období.

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly setrvalé nebo pozvolna klesaly. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -10 do 0 cm. Nejvýraznější poklesy zaznamenaly dolní úseky větších řek. Vzestupy hladin byly na tocích ojedinělé.

VODNOSTI
Průměrné týdenní vodnosti se pohybovaly většinou v rozmezí hodnot Q210–90d. Nejvíce vodné toky byly zejména v povodí Lužnice, Malše, Sázavy a na přítocích horního Labe. V povodí Odry, Olše, Moravy a Dyje byly nejčastěji na úsecích toků pod nádržemi. Profily s průtoky na úrovni hydrologického sucha se na tocích v uplynulém týdnu nevyskytovaly.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými lednovými normály dosahovaly týdenní průtoky většinou podprůměrných až průměrných hodnot, nejčastěji v rozmezí 40–105 % QI. Mírně nadprůměrné průtoky se vyskytovaly zejména v povodí horní Vltavy, Otavy, Lužnice a Odry.

SNÍH
Vzhledem ke kladným maximálním teplotám v první polovině týdne v nižších a středních polohách sněhu ubylo, v nížinách roztál úplně. V horských oblastech se stav sněhové pokrývky příliš neměnil. V pondělí ráno 30. 1. leželo v Krkonoších 15 až 85 cm sněhu, na Šumavě, v Krušných, Jizerských a Orlických horách 10 až 30 cm. V Jeseníkách a okolí 10 až 80 cm, v Beskydech 10 až 70 cm a na Českomoravské vrchovině většinou 5 až 15 cm sněhu.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 4. týdnu na území ČR celkově normální. Mimořádně nadnormální hladina byla dosažena v povodí Odry, silně podnormální Stěnavy.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme setrvalé stavy, případně v závislosti na skupenství srážek mírné kolísání hladin vodních toků. V závěru týdne bude kolísání na tocích výraznější. Podle posledních modelových předpovědí lze předpokládat na některých tocích i dosažení nižších povodňových stupňů.
V nižších polohách neočekáváme v týdenním horizontu výraznější akumulaci sněhu. K akumulaci sněhu bude docházet od středních poloh a zejména na horách budou vodní zásoby ve sněhu výrazně přibývat.


[Kristýna Krejčová]