4. týden

V minulém týdnu se opět vyskytovaly tolik potřebné srážky. V nižších polohách se střídalo sněžení a déšť, na horách sněžilo vydatněji.

V minulém týdnu se opět vyskytovaly tolik potřebné srážky. V nižších polohách se střídalo sněžení a déšť, na horách sněžilo vydatněji.
Vodní hodnota sněhu se zvyšovala na všech pohraničních horách a na Českomoravské vrchovině. V samém závěru období napadl sníh také na velké většině území Moravy.
Vzhledem k meteorologické situaci zůstávají podprůměrné průtoky v řekách především v nižších polohách na Moravě a ve východních Čechách. Na menších tocích v podhorských oblastech přetrvává tvorba ledových jevů.
Bilance dostupnosti vodních zdrojů ve srovnání s nároky na jejich spotřebu je většinou v normálu. Napjatý stav sucha místy přetrvává ve středních a východních Čechách a na Moravě a ve Slezsku.
V případě podzemních vod k zásadním změnám nedošlo. Stále jsou na tom nejhůře severovýchodní Čechy a většina Moravy. Zlepšování je zatím stále jen velmi pozvolné.
Začátkem února očekáváme zejména ve východní polovině Čech a na Moravě přechodnou, ale výraznou oblevu.
Tání sněhu předpokládáme i v horských oblastech. Opět se tak naplní vodní toky a část vody se vsákne také do půdy.
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem při porovnání s dlouhodobými hodnotami na křivce překročení se v celkovém průměru mírně zhoršil a zůstal mírně podnormální. K mírnému zhoršení došlo zejména v povodí horního Vltavy, Sázavy, Berounky, Lužické Nisy a Smědé a Svratky a Svitavy. Hladina ve vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v celkovém průměru převážně stagnovala, místy mírně klesala.