39. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
Uplynulý týden od 12. 9. do 18. 9. 2022 byl srážkově silně nadprůměrný, hlavně v Čechách. Na celém území republiky spadlo 33 mm srážek, což odpovídá 226 procentům normálu pro toto období.

TENDENCE
Hladiny sledovaných toků byly zpočátku setrvalé, od poloviny týdne kolísaly a měly celkově vzestupnou tendenci. Nejvíce stoupaly hladiny v noci ze čtvrtka 15. 9. na pátek 16. 9. na tocích odvodňujících Beskydy v povodí Bečvy, dále toky v povodí Klabavy a přítoky dolní Sázavy a dolní Vltavy, ojediněle s překročením 1. SPA. Na Bystřici v profilu Bystřička nad nádrží byl krátce překročen i 3. SPA, v profilu pod nádrží 2. SPA.

PRŮTOKY
Průtoky se v porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry pohybovaly v širokém rozmezí od 35 do 155 % průměru. Srážkami zasažené toky dosahovaly 2-6násobku průměru.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu zlepšila ve všech povodích. Suchých profilů ubylo nejvíce v povodí dolního Labe a Ohře a v povodí Moravy. Aktuálně se profily s hydrologickým suchem vyskytují jen ojediněle.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 37. týdnu na území ČR celkově normální. Mírně nadnormální hladina byla zaznamenána v povodí střední Vltavy. Silně podnormální hladina byla dosažena v povodí Labe od Orlice po Doubravu, dolní Ohře, Ploučnice, Lužické Nisy a Smědé, Stěnavy a oblasti soutoku Moravy a Dyje.

ZÁVĚR
Během následujících dnů očekáváme vzhledem k postupnému ustávání srážek setrvalé stavy nebo pozvolné poklesy hladin vodních toků.

[Eva Šádková]