38. týden

Dobrý den,

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Minulý týden byl srážkově podprůměrný na celém území ČR, nejvíce srážek spadlo během úterý a středy na Moravě a na severu Čech.


SRÁŽKY
Za týden od 20. 9. do 26. 9. 2021 spadlo na celém území 5 mm srážek (Čechy 3 mm, Morava 7 mm), což odpovídá 37 procentům normálu pro toto období (Čechy 27 % N, Morava 53 % N).


TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo mírně klesaly. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od +2 do -15 cm.

PRUTOKY
Vzhledem k dlouhodobým zářijovým průměrům dosahovaly průtoky nejčastěji hodnot od 35 do 100 % Qm, v povodí Dyje, Vltavy, Lužnice a Odry dosahovaly ojediněle i nadprůměrných hodnot (110 až 200 % průměru). Z hlediska počtu hlásných profilů s indikací hydrologického sucha (Q355d a Q364d) se situace oproti předchozímu týdnu výrazně nezměnila.


ZÁVĚR
Srážky se budou vyskytovat v průběhu celého týdne jen ojediněle nebo místy. Toky mohou na srážky reagovat přechodnými vzestupy hladin nebo kolísáním, jinak budou toky převážně setrvalé.

[Adam Šťastný, Martina Kimlová]