38. týden
Dobrý den, vítejte u aktuálního přehledu počasí a stavu vody v krajině. Během minulého týdne se srážky na území České republiky téměř nevyskytovaly.

SRÁŽKY
Na celém území spadlo 0,2 mm srážek. To je pouhé 2 % normálu pro toto období.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných toků byly v průběhu minulého týdne převážně setrvalé nebo mírně klesaly. V porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry byly průtoky v poměrně širokém rozmezí od 30 do 140 %, na tocích v povodí středního Labe, Lužnice, Odry a Berounky byly vodnosti vyšší, většinou 1,5 až 3násobné.
Z hlediska hydrologického sucha se situace vesměs slabě zhoršila, mírně přibylo toků, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, zejména v povodí Berounky a dolního Labe.

DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY
V průběhu týdne se vlhkost půdy v obou sledovaných hloubkách opět mírně snížila. Při pohledu na mapu deficitu vody v půdě je ČR jednoznačně rozdělena na západní část, kde převládá mírné, místy až silné sucho a na východní polovinu , kde zatím převládá mírné vlhko.

AGRONOMICKÉ SUCHO
Výskyt zemědělského sucha se rozšířil zejména v severozápadních a středních Čechách, částečně také v jihovýchodních Čechách. Na Moravě zatím převažuje normální stav nebo mírné vlhko.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, celkově ale zůstal normální. V západních a středních Čechách převládá mírně podnormální stav, na severovýchodě Čech až silně podnormální. Ve východních a jižních Čechách, a na většině území Moravy je stav převážně mírně nadnormální a na severu Moravy stále převládá silně nadnormální stav.

ZÁVĚR
V druhé polovině týdne očekáváme srážky, které budou zpočátku ve formě přeháněk a bouřek, v dalších dnech i trvalejší a vydatnější. Na tocích, zejména těch menších, bude v závislosti na intenzitě a rozložení těchto srážek docházet ke kolísání nebo vzestupům hladin.
V následujícím období lze v celkovém průměru očekávat mírný pokles stavu hladiny podzemní vody v mělkých vrtech. Vlhkost půdy se bude zvyšovat, zejména v severozápadní polovině republiky; na jihu Moravy lze čekat jen slabé nebo žádné zvýšení. Půdní vlhkost se bude v průběhu týdne zpočátku převážně snižovat, během víkendu se však znatelně zvýší.
Z přehledu vše, brzy na viděnou!