37. týden

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Minulý týden byl v Čechách srážkově podprůměrný, na Moravě byla situace lepší a blížila se průměrným hodnotám.

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Minulý týden byl v Čechách srážkově podprůměrný, na Moravě byla situace lepší a blížila se průměrným hodnotám.

SRÁŽKY
Za týden od 13. 9. do 19. 9. 2021 spadlo na celém území 11 mm srážek (Čechy 9 mm, Morava 14 mm), což odpovídá 77 procentům normálu pro toto období (Čechy 67 % N, Morava 92 % N).


TENDENCE
Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané s převládající klesající tendencí. Celkové týdenní rozdíly hladin se většinou pohybovaly mezi +15 až -30 cm.

PRUTOKY
Vzhledem k dlouhodobým zářijovým průměrům dosahovaly průtoky širokého rozmezí hodnot, nejčastěji 40 až 120 % Qm. Z hlediska počtu hlásných profilů s indikací hydrologického sucha (Q355d a Q364d) se oproti předchozímu týdnu situace mírně zhoršila, kromě povodí Vltavy a Dyje, kde zůstala stejná, resp. se mírně zlepšila.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 37. týdnu v povodí střední Vltavy a Svratky a Svitavy byla hladina silně nadnormální. V povodí Otavy a dolní Berounky byla hladina mírně nadnormální a v povodí Ploučnice mírně podnormální. Na ostatním území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
V následujícím období budou hladiny vodních toků převážně setrvalé nebo budou mírně kolísat v závislosti na očekávaných srážkách. Ve druhé polovině týdne budou vodní toky spíše setrvalé.

[Martina Kimlová]